هزار و یک (9)سوال قسمت سوم
Please Wait ...
by islamfa posted in 2012-03-21
استاد محمد باقر سجودی از شبکه جهانی کلمه که در برنامه هزار و یک سوال به سوال ها وشبهات پاسخ می دهد وبا سوال های اساسی روایات رافضیان را به چالش می کشاند
Duration : 05:33            View : 914            Download : 1        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.