امام زمان حقیقت یا خیال(3)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-07-12
در این سلسله از برنامه ها با کمک کتب و روایات و احادیث مختلف پرده خیال از جبین منجی موهوم ابنای بشر برداشته می شود تا نور حقیقت وجود حق جویان را منور سازد. مجری برنامه: شیخ عقیل هاشمی و کارشناسان آن: استاد عبدالفتاح خدمتی و استاد محمد باقر سجودی و استاد عبدالله خدمتی.(2012-7-3)
Duration : 02:02:37            View : 1324            Download : 0        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.