آموزش نور از راه دور (67)
Please Wait ...
by islamfa posted in 2012-03-30
آموزش نور از راه دور برنامه ای از شبکه جهانی نور است که به آموزش تجوید وتصحیح تلاوت بینند گان می پردازد مجری محمد رضا آبکاروکارشناس برنامه سید محمد رسول هاشمی می باشد
Duration : 01:20:5            View : 714            Download : 0        Download Download
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.