منبر حرمین (7)
Please Wait ...
by حاجي posted in 2012-03-27
منبر حرمین نام بر نامه ای است از شبکه جهانی نور که به موضوعات مرور وشرح وتبیین خطبه های حرمین می پردازد اجرای برنامه با ماجد عباسی و دیگر کارشناسان شبکه می باشد
Duration : 51:20            View : 1007            Download : 0        Download Download
Category : Faith and Belief
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.