تریبون آزاد(2) قسمت اول
Please Wait ...
by islamfa posted in 2012-03-22
موضوع اساسی این برنامه حول محور آزاد اندیشی در جامعه اسلامی می باشد این برنامه با اجرای استاد سید عقیل هاشمی از شبکه کلمه برگزار می گردد
Duration : 48:43            View : 3113            Download : 3        Download Download
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.