هاشمی رفسنجانی در ترازوی ملت - نمای نزدیک
by abc100abc posted in 2017-01-30
هاشمی رفسنجانی در ترازوی ملت - نمای نزدیک حسن کریمی - عبدالمجید ظهرابی ( فعال اهل سنت ) - رضا علی جانی ( فعال ملی مذهبی ) - سیمین صبری ( فعال ترک و حقوق زنان ) - رحمان جوانمردی ( روزنامه نگار کرد ) شبکه جهانی نور
Duration : 01:26:04            View : 817           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.