به سوی هدایت -دیدگاه اهل سنت و شیعه در مورد کربلا مصاحبه با علامه حسین موید آیت الله وشیعه ی هدایت ی
by abc100abc posted in 2015-10-27
نام برنامه : به سوی هدایت موضوع برنامه : دیدگاه اهل سنت و شیعه در مورد کربلا مصاحبه با علامه حسین موید آیت الله وشیعه ی هدایت یافته شبکه جهانی کلمه
Duration : 01:14:05            View : 909           
Category : Debates
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.