تقبیح اعدام زندانیان اهل سنت توسط سازمان عفو بین الملل - نمای نزدیک
by abc100abc posted in 2016-12-26
تقبیح اعدام زندانیان اهل سنت توسط سازمان عفو بین الملل - نمای نزدیک حسن کریمی - استاد عبدالمجید ظهرابی - تقی رحمانی ( روزنامه نگار و عضو شورای فعالان ملی مذهبی ) -میثم اسعدی ( حقوقدان و فعال حقوق بشر ) - نمای نزدیک ۲ آذر ۱۳۹۵ شبکه جهانی نور
Duration : 00:50:35            View : 584           
Category : Thoughts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.