وحدت شعار یا حقیقت
by forester posted in 2014-02-01
وحدت شعار یا حقیقت وحدت از رویا تا کابوس مبارزه با اهل سنت وحدت در قاموس منادیان وحدت معنی خلق در ایران این است بد بود هرکه به ما بد بین است تهیه شده در شبکه جهانی کلمه
Duration : 10:20            View : 1215           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.