گفتمان آزاد - چرا حضرت محمد جانشین انتخاب نکرد - 13/04/2015
by forester posted in 2015-05-25
نام برنامه: گفتمان آزاد موضوع برنامه: چرا حضرت محمد جانشین انتخاب نکرد سید عقیل هاشمی - مجری کارشناس استاد محمد باقرسجودی:پژوهشگر و شیعه هدایت یافته
Duration : 1:16:41            View : 618           
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.