شکنجه و آزار تظاهرکنندگان سوری همچنان توسط نیروهای بشار اسد ادامه دارد!
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-05-14
شکنجه و آزار تظاهرکنندگان سوری همچنان توسط نیروهای بشار اسد ادامه دارد!
Duration : 00:56            View : 1754            Download : 0        Download Download
Category : Muslim World News
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.