مفاهیم قرآنی - مفهوم متشابه در آیات قرآن کریم - 02/06/2015
by forester posted in 2015-06-19
نام برنامه: مفاهیم قرآنی موضوع برنامه: مفهوم متشابه در آیات قرآن کریم دکتر سید حبیب الله ضیائی - کارشناس علوم اسلامی شبکه جهانی کلمه
Duration : 1:24:47            View : 849           
Category : Thoughts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.