میزگرد در هفته- دخالت های روسیه و ایران در سوریه
by abc100abc posted in 2015-10-11
نام برنامه : میزگرد در هفته موضوع : دخالت های روسیه و ایران در سوریه استاد عبدالقادر ترشابی کارشناس علوم اسلامی دکتر حسن هاشمیان : روزنامه نگار و نحلیل گر ام شبکه جهانی کلمه
Duration : 01:28:19            View : 873           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.