سفرم به اسلام || محمد امین فرانکلین از اسکاتلند
by forester posted in 2015-03-21
محمد امین فرانکلین از فعالان کلیسای کاتلیک و صاحب کلاب شبانه از علت پذیرش اسلام و زندگی پس از اسلامش می گوید سفرم به اسلام - کاری از نور
Duration : 4:14            View : 1359           
Category : Muslim Converts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.