آخرین روش مردم سوریه در تمسخر بشار اسد
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-04-22
مردم سوریه برای تمسخر بشار اسد به بهانه واکس زدن کفش خود را بر تمثال بشار قرار می دهند و عکسی از او نیز بر کفش آنها چسبانده می شود
Duration : 02:9            View : 1754            Download : 10        Download Download
Category : Muslim World News
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.