ساعتی با فقه (18)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-04-14
شیخ رسول هاشمی از شبکه جهانی نور با همراهی کارشناس برنامه به نقد مسائل روزه و احکام آن می پردازند.
Duration : 16:40            View : 573            Download : 0        Download Download
Category : Jurisprudence and Islamic Law
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.