سرود در مورد مسجد مکی
Please Wait ...
by islamfa posted in 2012-04-11
سرودی از قاری صحت در مورد مسجد مکی زیرا اخیرا مسجد مکی مورد هجوم و تهمت از جانب روافض شده است
Duration : 10:4            View : 2423            Download : 4        Download Download
Category : Islamic Songs
-
You must register to post a new comment.
bita    در   13:22  2012-07-24
واقعا جالب بود .ممنون