تضاد دلیل بطلان (18)
Please Wait ...
by admin posted in 2013-07-08
در این برنامه طلسم شکن و هدایت یافته ای دیگر به نام آقای امیر شکری به بیان کم و کیف هدایتش به دین ناب محمدی و چگونه یافتن صراط المستقیم از میان تاریکیها و کوره راهها می پردازد. (28.6.2013)
Duration : 01:18:27            View : 1192            Download : 0        Download Download
Category : Muslim Converts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.