میزگرد هفته (39) – موضوع امام زمان
Please Wait ...
by admin posted in 2013-06-27
موضوع: وهابیت و اهل سنت. برنامه میزگرد هفته یک برنامه هفتگی می باشد که به مسایل مهم دینی واجتماعی می پردازد. سید عقیل هاشمی به همراه دیگر کارشناسان شبکه کلمه این برنامه را برگزار می گردانند.(20.6.2013)
Duration : 01:27:34            View : 1276            Download : 0        Download Download
Category : Thoughts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.