تریبون آزاد (41)
Please Wait ...
by admin posted in 2013-06-13
موضوع اساسی این برنامه حول محور آزاد اندیشی در جامعه اسلامی می باشد. این برنامه توسط استاد عقیل هاشمی و همکار دیگری برگزار می گردد. (2013-6-11)
Duration : 01:00:9            View : 901            Download : 0        Download Download
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.