میزگرد هفته (34) ، (ویژه سوریه)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-03-20
این برنامه به مناسبت دفاع از مردم مظلوم سوریه توسط استاد کیانی و اساتید شبکه کلمه: استاد خدمتی، استاد ترشابی، دکترضیایی، استاد سجودی برگزار می گردد.(14.3.2013)
Duration : 01:56:28            View : 1520            Download : 0        Download Download
Category : Thoughts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.