خیانت در گزارش تاریخ (13)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-05-02
این برنامه به آشکار کردن دروغهای تاریخی و بیان تاریخ راستینی که با مکر و فریب دشمنان اسلام در پس پرده ای مه آلود نگه داشته شده است، می پردازد. مجری برنامه: سید عقیل هاشمی و کارشناس برنامه: استاد عبدالفتاح خدمتی.(2012-4-25)
Duration : 02:19:22            View : 1360            Download : 5        Download Download
Category : Islamic History
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.