از نور بپرسید (23)
Please Wait ...
by islamfa posted in 2012-03-31
از نور بپرسید میان برنامه هایی است کوتاه وکاری است از شبکه جهانی نور که در هر میان برنامه یکی از کارشناسان علوم اسلامی پرسش های ارسالی بینندگان را پاسخ می دهند
Duration : 20:7            View : 964            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.

Related Videos