پرسش و پاسخ (11)
Please Wait ...
by islamfa posted in 2012-03-29
پرسش و پاسخ برنامه ای از شبکه جهانی نور می باشد که در ماه رمضان برای پرسش های بینندگان تدوین شده است کارشناس برنامه استاد عبدالفتاح خدمتی می باشد
Duration : 35:7            View : 1081            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.