خیانت در گزارش تاریخ (7) قسمت دوم
Please Wait ...
by islamfa posted in 2012-03-21
برنامه خیانت در گزارش تاریخ قصد دارد که لایه های پنهان تاریخ وخیانت هایی که در نقل تاریخ شده است برملا سازد این برنامه با مجری گری استا د سیدعقیل هاشمی وکارشناسان تاریخ شبکه کلمه برگزار گردید
Duration : 25:57            View : 1882            Download : 6        Download Download
Category : Islamic History
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.