دعاهای قرآنی (1) قسمت دوم
Please Wait ...
by islamfa posted in 2012-03-21
این برنامه را استاد سید منصور حسینی در شبکه کلمه اجرا می نماید که موضوعات اساسی این سلسله برنامه ها شرح وتبیین دعاهای قرآنی می باشد
Duration : 01:33:36            View : 1532            Download : 8        Download Download
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.