• ويديوهاى فارسى
  • آخرين ويدئوها
  • محبوب‌ترين‌ها
  • بيشترين بازديد
قرآن و تفسير
  • مامۆستا عه بدو لحه مید عالی بابه ت  ته فسیری سوره ی «آلی عیمران» آیه تی 1-18

    01:04:56