چرا آخوندهای شیعه کاسه داغتر از آش می‌شوند؟
by forester posted in 2015-02-18
سؤال ۴۵ محمدباقر سجودی هزار و یک سؤال تهیه شده در شبکه جهانی کلمه
Duration : 4:09            View : 655           
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.