حجت بی حجت (شیعه و تکفیر) 15-11-2014
by forester posted in 2014-11-21
حجت بی حجت (شیعه و تکفیر) شیعیان مخالفین خود را تکفیر می کنند. با اجرای استادعیسی طاهری و استاد محمد انصاری. تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق.
Duration : 2:07:01            View : 592           
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.