سیاسی کردن مراسم حج - ولایت فقیه در مخالفت با حج
by abc100abc posted in 2016-10-08
سیاسی کردن مراسم حج - ولایت فقیه در مخالفت با حج حسن کریمی - استاد سید منصور حسینی - ولایت فقیه در مخالفت با حج ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ شبکه جهانی نور
Duration : 01:01:33            View : 876           
Category : Hajj (Pilgrimage)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.