بیننده روشن دل شیعه و انکار مشروعیت ولایت فقیه
by forester posted in 2014-05-08
شیعه ای که حکومت ولایت فقیه را نامشروع می داند و می گوید: امامان گفته اند پیش از قیام امام زمان حکومت مشروعیت ندارد. برنامه زیر ذره بین تاریخ 05-05-2014 تضاد انتخاب و انتصاب در رویکرد اعتقادی و سیاسی شیعه
Duration : 3:53            View : 935           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.