اگر الله به شخصی بگوید که رحمت من شامل حال شما می شود، آن شخص بهشتی است یا جهنمی؟
by forester posted in 2015-02-18
سؤال ۶۵ محمدباقر سجودی هزار و یک سؤال
Duration : 4:19            View : 544           
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.