قصه های قرآنی ( مردیکه دو باغ داشت )
by forester posted in 2015-02-18
برنامه قصه های قرآنی با اجرای دکتر نور محمد امرا که در آن به بیان قصه هایی از قرآن کریم با بیانی شیوا می پردازد. موضوع این قسمت: مردیکه دو باغ داشت. تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق.
Duration : 26:19            View : 560           
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.