قلب آسیا ( هویت زن افغان) 29-8-2014
by forester posted in 2014-09-06
برنامه قلب آسیا با اجرای استادامام الدین رحیمی و مشارکت دکتر عبدالله حقیار از کابل و استاد محمد عظیم واکمن از تخار افغانستان که به بررسی موضوع هویت زن افغان می پردازد. تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق.
Duration : 1:59:12            View : 819           
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.