بهائیت، از شعار تا حقیقت ll شبکه نور
by forester posted in 2015-06-15
در این مستند، به روند شکلگیری بهائیت خواهیم پرداخت و شعارهای مبلغینش را با عقاید موسسش،"میرزا حسینعلی نوری " مقایسه خواهیم کرد.
Duration : 13:38            View : 615           
Category : Documentary
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.

Related Videos