حجت بی حجت ( آخوند چوپان دروغگو هذیان می گوید ) 20-9-2014
by forester posted in 2014-09-30
برنامه حجت بی حجت با اجرای استاد محمد انصاری و کارشناسی مولانا عبدالقدوس دهقان که به بررسی کتاب حجت اصول کافی میپردازد. موضوع این برنامه:آخوند چوپان دروغگو هذیان می گوید
Duration : 2:36:18            View : 404           
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.