بازتاب ( آمار بالای مرگ و میر مادران و فرزندان در استان های سنی نشین ) -
by abc100abc posted in 2015-09-23
بازتاب ( آمار بالای مرگ و میر مادران و فرزندان در استان های سنی نشین ) - حبیب الله سربازی - ابراهیم احراری ( فعال اهل سنت ) - میانگین مرگ و میر مادران و فرزندان در استان های سنی نشین سه برابر میانگین کشوری در ایران است که این جای تامل و توجه همگان را دارد شبکه جهانی نور
Duration : 1:31:13            View : 1238           
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.