لؤلؤ و مرجان - قسمت سی و هشتم
by forester posted in 2014-11-01
کتاب لولو و مرجان اثر ارزشمندی است که احادیث مشترک در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم را در خود جای داده است، در این قسمت به بیان ایمانی که انسان به وسیله آن وارد بهشت خواهد شد، اسلام دین برگزیده و حاکم بر جهانیان خواهد بود، زمانی که الله متعال ایمان را در آن قبول نخواهد کرد و در شب معراج پرداخته شده است. تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق
Duration : 10:44            View : 527           
Category : Hadeeth and Tradition
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.