لؤلؤ و مرجان - قسمت چهل و دوم
by forester posted in 2014-11-01
کتاب لولو و مرجان اثر ارزشمندی است که احادیث مشترک در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم را در خود جای داده است، در این قسمت به بیان عفت و عزت نفس مسلمان، روگردانی پیامبر صلی الله علیه وسلم از دنیا، دادن صدقه به انسان خشن، صدقه دادن برای تقویت ایمان، دادن صدقه به کسانی که تازه مسلمان شده اند، پیامبر صلی الله علیه وسلم هدیه را قبول می کردند و دعا برای کسی که صدقه و زکات می آورد پردخته شده است. تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق
Duration : 21:20            View : 463           
Category : Hadeeth and Tradition
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.