وظیفه ی شرعی یک مسلمان، هنگام مورد تهاجم قرار گرفتن سرزمینش چیست؟
by forester posted in 2014-08-19
وظیفه ی شرعی یک مسلمان، هنگام مورد تهاجم قرار گرفتن سرزمینش چیست؟ سلف صالح در اینگونه موارد چگونه برخورد می کردند؟ موضعگیری شیخ الاسلام ابن تیمیه چگونه بود؟ خذلان به چه معناست؟
Duration : 10:26            View : 447           
Category : Jurisprudence and Islamic Law
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.