نسیم بیداری - توطئه رژیم آخوندی در حج
by abc100abc posted in 2015-10-11
نام برنامه: نسیم بیداری موضوع برنامه: توطئه رژیم آخوندی در حج استاد عادل اسدی نیا - سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در پرتغال شبکه جهانی کلمه
Duration : 01:00:00            View : 717           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.