ایران در مبارزه با تروریسم یا حامی تروریسم؟ - اثر انگشت قسمت سوم
by abc100abc posted in 2016-02-06
ایران در مبارزه با تروریسم یا حامی تروریسم؟ - اثر انگشت قسمت سوم - حبیب الله سربازی ایران همواره خود را به عنوان کشوری در مبارزه با تروریسم معرفی می کند اما همزمان از سوی کشورهای مختلف جهان به عنوان کشور حامی تروریست معرفی شده است. در این قسمت مدلل به زوایای پنهان این موضوع پرداخته شده است شبکه جهانی نور
Duration : 00:27:43            View : 827           
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.