تاریخچه کسوه ی کعبه و علت تغییر آن - سرزمین توحید
by abc100abc posted in 2016-10-08
تاریخچه کسوه ی کعبه و علت تغییر آن - سرزمین توحید محمودی - استاد عبدالمجید ظهرابی - استاد سید منصور حسینی - سرزمین توحید ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ شبکه جهانی نور
Duration : 01:23:59            View : 838           
Category : Hajj (Pilgrimage)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.