شگفتی های قرآن - نسبی بودن زمین در نظام آفرینش
by abc100abc posted in 2015-09-22
نام برنامه: شگفتی های قرآن موضوع برنامه: نسبی بودن زمین در نظام آفرینش استاد محمدابراهیم کیانی - مجری و کارشناس دکتر سید حبیب الله ضیائی - پژوهشگر تفسیرعلوم شبکه جهانی کلمه
Duration : 1:30:34            View : 290           
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.