همگام با نبی رحمت قسمت چهارم
by forester posted in 2014-06-23
در قسمت چهارم همگام با نبی رحمت به بررسی موارد زیر پرداخته می شود. - بحیرای راهب. - حلف الفضول ( پیمان نیکان ) و درسهای آن. -ازدواج پیامبر با خدیجه کبری. -بازسازی کعبه و قرار دادن حجر الاسود و درسهای آن. - تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق.
Duration : 49:38            View : 526           
Category : Biography of Holy Prophet
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.