ادعای ملحد: قرآن و نسبت های ناروا به پیامبران!!
by abc100abc posted in 2017-07-13
ادعای ملحد: قرآن و نسبت های ناروا به پیامبران!! استاد محمد باقر سجودی - ناباوران - پنج شنبه، ۱۵ تیر ۱۳۹۶ 220 شبکه جهانی نور
Duration : 01:34:44            View : 515           
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.