قربانی کردن برای حاجیان در چه شرایطی لازم است؟ - فرهنگ اصطلاحات حج و عمره - قسمت نهم
by abc100abc posted in 2015-09-12
قربانی کردن برای حاجیان در چه شرایطی لازم است؟ - فرهنگ اصطلاحات حج و عمره - قسمت نهم شبکه جهانی نور
Duration : 0:22            View : 515           
Category : Hajj (Pilgrimage)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.