حکمت از فرض شدن روزه
by abc100abc posted in 2015-11-03
حکمت از فرض شدن روزه شیخ محمد العریفی برگرفته شده از وبسایت رسمی دکتر محمد العریفی به زبان فارسی شبکه جهانی وصال حق
Duration : 00:01:54            View : 380           
Category : Jurisprudence and Islamic Law
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.