به سوی هدایت - رد امامت از دیدگاه شیعه - 24/05/2015
by forester posted in 2015-06-19
نام برنامه: به سوی هدایت موضوع برنامه: رد امامت از دیدگاه شیعه مصاحبه با شیخ علامه حسین الموید روحانی و شیعه هدایت یافته مترجم : عبدالقادر ترشابی شبکه جهانی کلمه
Duration : 1:16:17            View : 637           
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.