پرتویی از آیات 15 تا پایان سوره مبارکه تکویر - در پرتوی قرآن
by abc100abc posted in 2017-04-19
پرتویی از آیات 15 تا پایان سوره مبارکه تکویر - در پرتوی قرآن دکتر حبیب الله ضیایی - در پرتوی قرآن ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ شبکه جهانی نور
Duration : 01:00:04            View : 856           
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.